Parafia Nockowa powstała prawdopodobnie w połowie XIV w. Pierwsza pisemna wzmianka o niej pochodzi z 1470 r. Początkowo do parafii należały wioski: Nockowa, Iwierzyce, Wiercany, Wiśniowa i Bystrzyca. W 1930 r. biskup tarnowski Leon Wałęga utworzył w Bystrzycy oddzielną placówkę duszpasterską. Na terenie parafii istniała szkoła założona przed 1595 r. i szpital dla ubogich, który wyposażył w 1631 r. Spytek Ligęza. Szpital ten funkcjonował jeszcze na początku XX wieku.

Ołtarz w kaplicy Miłosierdzia Bożego w kościele parafialnym

Obecny kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła został wzniesiony w 1859 r. według projektu P. Hohera z Rzeszowa, staraniem ks. Stanisława Nikliborca przy wydatnym wsparciu finansowym dziedzica Wiśniowej, Leopolda Szumskiego. Zbudowano go na miejscu zniszczonej przez pożar w 1852 r. drewnianej świątyni. Był to jednonawowy kamienny budynek bez wyraźnych cech stylowych. Konsekrował go 23 lipca 1869 r. bp tarnowski Alojzy Pukalski. W latach późniejszych kościół był rozbudowywany. Nawy boczne dobudowano w 1897 r. wg projektu architekta Karola Dziewońskiego. W latach 1958-1961 staraniem ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Dzierwy, dobudowano zakrystię, kaplicę Miłosierdzia Bożego z wieżą wg projektu architekta Antoniego Mazura.

Kościół jest murowany, orientowany, trójnawowy, bazylikowy. Prezbiterium zamknięte, wieloboczne z dobudowaną po bokach kaplicą i zakrystią, na rzucie oktogonalnym. Od zachodu znajduje się wysoka wieża, na rzucie kwadratu z wejściem głównym do świątyni w dolnej kondygnacji. Po bokach wieży umieszczone są prostokątne kruchty, przykryte dachem pulpitowym. Nad korpusem kościoła jest dach dwuspadowy, nad prezbiterium wielopołaciowy. Nad nawą główną pośrodku kalenicy umieszczona jest sygnaturka. Wieża natomiast zamknięta jest hełmem, zbliżonym kształtem do dzwonu, zwieńczonym latarnią, pokryta podobnie jak sygnaturka, blachą miedzianą.

Wielokrotnie zmieniany był także wystrój wnętrza kościoła. Obecnie wnętrze zaprojektował i wykonał artysta Maciej Kauczyński z Krakowa w latach 1982-1987. Na terenie parafii znajdują się dwie kaplice dojazdowe: w Będzienicy i w Wiercanach. Na cmentarzu parafialnym znajduje się kaplica pw. Matki Bożej Bolesnej wybudowana w 1951 r. a rozbudowana w latach 1994-1995. Poświęcił ją 29 X 1995 r. bp Edward Białogłowski z Rzeszowa. W kościele znajdują się 4 obrazy z 1866 r. autorstwa Patryka Kutzera.

Obecnie do parafii w Nockowej należą miejscowości: Nockowa, Będzienica, Iwierzyce, Olimpów, Wiercany, Wiśniowa (część).

Z galerii zdjęć kościoła parafialnego

Ilustracja wprowadzenia:
Źródło Pixabay
Licencja CC0 license

Kontakt

Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Nockowej

Nockowa 49
39-124 Iwierzyce

tel: 537 511 420 - w godz. pracy Kancelarii

tel: 725 922 492 - grabarz, p. Kazimierz Bąk

© 2017-2024 Parafia pw. św. Michała Archanioła w Nockowej. All Rights Reserved. Designed By WarpTheme.