Parafia Nockowa powstała prawdopodobnie w połowie XIV w. Pierwsza pisemna wzmianka o niej pochodzi z 1470 r. Początkowo do parafii należały wioski: Nockowa, Iwierzyce, Wiercany, Wiśniowa i Bystrzyca. W 1930 r. biskup tarnowski Leon Wałęga utworzył w Bystrzycy oddzielną placówkę duszpasterską. Na terenie parafii istniała szkoła założona przed 1595 r. i szpital dla ubogich, który wyposażył w 1631 r. Spytek Ligęza. Szpital ten funkcjonował jeszcze na początku XX wieku.

Św. Michał to jeden z archaniołów stojących przed obliczem Boga. Imię Michael znaczy któż jak Bóg. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Panu Bogu i do buntu namówił część aniołów, wtedy miał wystąpić archanioł Michał i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom. W Piśmie świętym jest wymieniany św. Michał pięć razy. Z Księgi Daniela dowiadujemy się o walce Michała z innymi książętami w obronie prześladowanego Daniela ...

Spis księży proboszczów parafii w Nockowej obejmujący okres od 1596 roku do dziś.

  • ks. Andrzej Ramolis ze Strzyżowa (1596)
  • ks. Erazm Piotrowski (1602)
  • ks. Stanisław Gajowski (1608)
  • ks. Jan Koczanowski (1678)
  • ks. Andrzej Matuliński (1764-1791)
  • ks. Michał Tuliński (1791-1809)
  • ks. Wincenty Trzemeski (1809-1861)
  • ks. Stanisław Nikliborc (1861-1889)

Pierwsza wzmianka o księdzu wikariuszu występuje w 1856 r. Księża wikariusze zmieniali się stosunkowo często. Niektórzy proboszczowie prosili na pewien czas OO. Bernardynów z Rzeszowa lub OO. Kapucynów z Sędziszowa. Niniejszy wykaz zawiera jedynie kapłanów mianowanych przez Księży Biskupów z Tarnowa i Rzeszowa.

  • ks. Jan Knapczyk (1856)
  • ks. Jan Makuch (1857)
  • ks. Stanisław Nikliborc (1860)

Z parafii pochodzi, obecnie żyjących, dwanaście sióstr zakonnych i dwunastu kapłanów diecezjalnych i zakonnych.

  • ks. Stanisław Charchut, ur. 1932, Pallotyni
  • s. Eustella Pyrdek, ur. 1933, Felicjanki
  • s. Alma Wojdon, ur. 1934, Felicjanki
  • s. Pauletta Wiater, ur. 1934, Felicjanki
  • ks. Franciszek Paśko, ur. 1938, Diecezja Warmińska

Kaplica pw. Matki Kościoła w Będzienicy została wybudowana w latach 1984-1988 wg projektu architekta Stanisława Kubala z Tarnowa. Poświęcenia kaplicy dokonał 10 VIII 1986 r. bp Piotr Bednarczyk z Tarnowa. Odpust w Święto NMP Matki Kościoła.
Kaplica dojazdowa pw. Przemienienia Pańskiego w Wiercanach wybudowana została w latach 1989-1991 i poświęcona 04 VIII 1991 r. przez bpa Władysława Bobowskiego z Tarnowa. Odpust 6 sierpnia.

Biblioteka posiada skromny aczkolwiek bardzo wartościowy zbiór woluminów: od pozycji teologicznych poczynając, przez literaturę religijną (powieści, opowiadania), poradniki, aż po wydawnictwa popularno-naukowe. Jednym słowem jest to bardzo ciekawa oferta dla całej rodziny.
Biblioteka mieści się w kościele i czynna będzie w środę i w piątek pół godziny przed i bezpośrednio po Mszy Świętej wieczornej.

-->

Kontakt

Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Nockowej

Nockowa 49
39-124 Iwierzyce

tel: 537 511 420 - w godz. pracy Kancelarii

Najnowsze wpisy